Home / Aktivnosti / PRiZNANJE 2019

PRiZNANJE 2019

Obaveštavamo Vas da je konkurs Društva Srbije za odnose s javnošću za prijavu radova za ovogodišnju 22. po redu dodelu godišnjih nagrada – PRiZNANJE 2019. otvoren 11. marta i trajaće do 12. aprila 2019. godine.

Pozivamo vas da prijavite svoje najbolje radove iz oblasti komunikacija do navedenog roka!

PRiZNANJE je nagrada koja se dodeljuje na PRiJEMU za najkvalitetnije i najbolje komunikacijske aktivnosti u prethodnoj godini. Nagrađuju se istaknuti pojedinci i organizacije koji su na najbolji način osmislili i realizovali komunikacije sa određenim javnostima. Tokom godina, ova nagrada i sam događaj postali su prestižni vid profesionalne afirmacije, tako da na konkurs za dodelu PRiZNANJA, svoje aplikacije, osim pojedinaca, šalju i najuglednije organizacije, institucije, agencije.

Sam način kandidature i dodele nagrada razvija se od 1998. godine, kada je PRiZnanje prvi put dodeljeno. Broj kategorija se sa godinama menjao, i danas Društvo Srbije za odnose s javnošću raspisuje konkurs za 16 različitih kategorija u oblasti komunikacija i PR-a.

Godišnja nagrada Društva Srbije za odnose s javnošću je nagrada koja se dodeljuje u cilju promovisanja profesionalnih uzora u oblasti komunikacija i odnosa sa javnošću, ukazuje na istaknuta pomeranja granica u teoriji i praksi odnosa sa javnošću, a sa krajnjim ciljem dostizanja najviših standarda i razvoja ove profesije.

Nagrada se dodeljuje u sledećim kategorijama, a prema Pravilniku o žiriranju i dodeli godišnjih nagrada:

1. Korporativne komunikacije za velika preduzeća
Nagrada se dodeljuje za najbolji korporativni komunikacijski projekat za velika preduzeća poslovnog sektora, prema zvaničnoj kategorizaciji Agencije za privredne registre (više od 250 zaposlenih).

2. Korporativne komunikacije za mala i srednja preduzeća
Nagrada se dodeljuje za najbolji korporativni komunikacijski projekat za mala i srednja preduzeća poslovnog sektora prema zvaničnoj kategorizaciji Agencije za privredne registre (manje od 250 zaposlenih).

3. Interne komunikacije
Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekat usmeren ka unapređenju komunikacije zaposlenih unutar kompanije, institucije ili organizacije.

4. Brend PR
Nagrada se dodeljuje za najbolji osmišljeni PR projekat koji uspešno informiše zainteresovanu javnost o brendu organizacije, proizvoda ili usluga.

5. PR komunikacija u integrisanim kampanjama
Nagrada se dodeljuje za najbolji projekat integrisane komunikacije sa težnjom ka ostvarivanju projektovanih ciljeva.

6. Komunikacija društveno odgovornih projekata
Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekat na području društveno odgovornog poslovanja.

7. Komunikacija u neprofitnom sektoru
Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekat u neprofitnom sektoru.

8. Komunikacija u javnoj upravi
Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekat u organima i institucijama državne uprave, autonomne pokrajine i jedinicama lokalne samouprave.

9. Krizne komunikacije i upravljanje rizicima
Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijsko reagovanje i upravljanje kriznim situacijama ili rizicima po organizaciju, proizvod ili brend.

10. Upotreba digitalnih medija i novih tehnologija u komunikaciji
Nagrada se dodeljuje za najbolji komunikacijski projekat na području digitalnih komunikacija.

11. Najbolje implementirana međunarodna kampanja
Nagrada se dodeljuje za najbolji lokalnu implementaciju internacionalne kampanje ili projekta.

12. Velika PR agencija godine
Nagrada se dodeljuje velikim agencijama (od 15 i više zaposlenih).

13. Mala ili srednja PR agencija godine
Nagrada se dodeljuje malim i srednjim agencijama (do 15 zaposlenih u agenciji ili njenom predstavništvu, odnosno njenom delu).

14. Nagrada „dr Dragutin Vračar”
Nagrada se dodeljuje za najbolji akademski rad.

15. Nagrada „Srđan Đurić“
Nagrada se dodeljuje za izuzetan lični doprinos u oblasti komunikacija, kao posebno priznanje profesionalcima iz svih oblasti odnosa s javnošću i komunikacija.

16. Komunikator godine
Nagrada se dodeljuje osobama koje su se posebno istakle u komunikaciji s javnošću u protekloj godini.

Pravo učešća na konkursu imaju pojedinci, grupe, kompanije, agencije, javne i neprofitne institucije i druge organizacije koje posluju u Republici Srbiji i čije su komunikacione aktivnosti rezultat domaćeg znanja i stručnosti. DSOJ garantuje ravnopravan pristup pri prijavljivanju i objektivnu primenu kriterijuma pri ocenjivanju radova.

Više informacija o samom konkursu možete pronaći na sledećem linku: http://pr.org.rs/raspisan-konkurs-za-priznanje-2019/

About urednik

Još novosti

Održan How2PR – Stanje PR struke za vreme i nakon pandemije

U organizaciji Društva Srbije za odnose s javnošću 28. maja 2020. godine održan je prolećni …