Home / Aktivnosti / 18. IZBORNA SKUPŠTINA DRUŠTVA SRBIJE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

18. IZBORNA SKUPŠTINA DRUŠTVA SRBIJE ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU

Obaveštavamo vas da će 18. IZBORNA SKUPŠTINA DSOJ održati:
Mesto: Velika sala Privredne komore Srbije, ul. Terazije 23/8 u Beogradu
Datum: 23. januara 2019. godine
Vreme: 17:00h

Pozivamo punopravne članove da se kandiduju za sledeće pozicije u organima i telima Društva:

 

Upravni odbor (bira se 7 članova)

Kandidat za člana Upravnog odbora mora da ispuni sledeće uslove:

1. da ima najmanje tri godine radnog staža u struci;
2. da je trenutno angažovan na poslovima odnosa s javnošću i komunikacija;
3. da priloži potpisanu izjavu o spremnosti da aktivno učestvuje u radu Upravnog odbora, uz radnu biografiju i predlog na koji način će doprineti radu Društva
4. da dostavi dve pisane preporuke punopravnih članova Društva.

 

Nadzorni odbor (bira se 3 člana)

Kandidat za Nadzorni odbor mora da ispuni sledeće uslove:

1. da ima najmanje tri godine radnog staža u struci;
2. da je trenutno angažovan na poslovima u oblasti komunikacija i odnosa s javnošću;
3. da priloži potpisanu izjavu o spremnosti da aktivno učestvuje u radu Nadzornog odbora, uz radnu biografiju i predlog na koji način će doprineti radu Društva;
4. da dostavi dve pisane preporuke punopravnih članova Društva.

Sud Časti (bira se 3 člana)

Kandidat za člana Suda časti mora da ispuni sledeće uslove:

1. da ima najmanje pet godina radnog staža u struci,
2. da je trenutno angažovan na poslovima odnosa s javnošću i komunikacija,
3. da ima neosporan ugled u struci,
4. da priloži potpisanu izjavu o spremnosti da aktivno učestvuje u radu Suda časti, uz radnu biografiju i dve pisane preporuke punopravnih članova Društva.

 

Kandidature s dokazima punopravnosti za kandidaturu dostavljaju se sekretaru Društva na mail drustvo@pr.org.rs do 16. januara 2019. godine.

 

Žiri za dodelu nagrada (bira se do 15 članova)

Član Žirija za dodelu godišnjih nagrada ne mora biti i član Društva. Mandat članova Žirija traje dve godine i bira ih Skupština na predlog Upravnog odbora.

Rok za prijavu kandidature za članstvo u organima i telima Društva, kao i slanje predloga i sugestija za dnevni red Skuštine je do srede 16. januara 2019. godine.

Za članstvo u Žiriju kandidaturu možete prijaviti putem linka.

Podsećamo da pravo glasa na Skupštini i prava da biraju i budu birani imaju svi punopravni članovi Društva sa plaćenom članarinom za 2018. godinu, kao i oni koji to učine zaključno sa 20. januarom 2019. godine.

Kompletan materijal i glasački listići za Skupštinu biće dostavljeni punopravnim članovima elektronskim putem po okončanju svih procedura i prikupljanju neophodne dokumentacije, a najkasnije 22. januara 2019. godine.

Ukoliko to još niste učinili a dolazite na Skuštinu, molimo Vas da Vaše prisustvo potvrdite do 18. januara 2019. godine putem linka.

Za sva dodatna pitanja, molimo vas da nas kontaktirate na mail društvo@pr.org.rs.

Sve informacije u vezi kandidature za organe i tela Društva možete pronaći na linku.

About urednik

Još novosti

Dodeljene četiri srebrne i četiri bronzane Effie nagrade

Na gala ceremoniji koja je upriličena pred oko više od 200 zvanica, u Ateljeu 212, …