Home / Aktivnosti / Communication Management Forum 2017

Communication Management Forum 2017

Drugo izdanje Bernaysove međunarodne konferencije Communication Management Forum održaće se 12. i 13. maja, a glavna tema je „Living in crisis mode: Time to reconsider definition, meaning and practice?“.

Cilj konferencije je produbljivanje razumevanja definicije i značenja krize kao okvira za razumevanje kriznih događaja u praksi, a svi autori radova iz oblasti odnosa s javnošću, medija, marketinga i menadžmenta koji mogu doprineti dubljem razumevanju ove teme mogu poslati sažetke svojih radova (250 – 300 reči) najkasnije do 31. januara ispunjavanjem pristupnog obrasca na www.commforum.hr.

Ovogodišnji ključni govornici konferencije su Piet Verhoeven, profesor iz Amsterdama, i Ana Tkalac Verčič sa Univerziteta u Zagrebu. Verhoeven će govoriti o temi „Crisis? What crisis? Reflections on the definition, meaning and practice of crisis communication“, dok će Tkalac Verčič govoriti o temi „Crisis responsibility and corporate reputation – moving ahead in difficult times“.

Više o konferenciji na: http://www.commforum.hr/

About urednik

Još novosti

Nagrada DSOJ-a za kampanju “Isključi nasilje” agenciji Homepage i Ministarstvu pravde

Zajednički projekat “Isključi nasilje” agencije Homepage i PR tima Ministarstva pravde Republike Srbije nagrađen je …