Home / Aktivnosti / European Communication Monitor istraživanje za 2018. godinu

European Communication Monitor istraživanje za 2018. godinu

Studija u 48 zemalja istražuje trendove poput lažnih vesti, doprinosa komunikacija uspehu organizacije, kao i radnog okruženja za komunikacijske profesionalce u Evropi.

Na osnovu odgovora skoro 3.100 viših stručnjaka iz 48 evropskih zemalja, ovogodišnje izdanje Evropskog komunikacionog monitora (# ECM18) otkriva da uprkos debati o postojanju lažnih vesti u Evropi koja i dalje traje (sa čim je saglasno 55,8% ispitanika) one ne utiču na svakodnevna iskustva komunikatora (utiče na tek njih 24,4%). Najugroženiji zbog pojave lažnih vesti su mediji u državnom vlasništvu, javnom sektoru i političkim organizacijama (44,6% njih je bilo pogođeno pojavom lažnih vesti najmanje jednom 2017/2018. godine). Profesionalci sa sedištem u Rusiji prijavljuju najjači uticaj lažnih vesti na svoje organizacije (53,2%), nakon čega slede Srbija, Slovenija i Poljska (sve zemlje sa više od 40%). Izvori lažnih vesti potiču od debata na društvenim medijima koji su glavni izvor pogrešnog sadržaja (81,3%), ali i masovni mediji (59,6%) takođe mogu da budu izvor ove vrste informacija. Većina komunikacionih odeljenja i agencija nisu dovoljno spremne da identifikuju lažne vesti: samo 12%  organizacija pogođenih lažnim vestima je uspostavilo napredne procedure za identifikaciju ovakvih sadržaja.

Pored ključnih trendova kao što je pojava lažnih vesti, istraživanje istražuje doprinos komunikacija organizacionom uspehu kao i radno okruženje komunikacijskih profesionalaca u Evropi. Angažovanje na radu i stres na poslu, zadovoljstvo poslom i pokretači tog zadovoljstva, kao i liderski status u komunikacijskim jedinicama su dodatnim detaljnim analizama ispitani u 22 zemlje.

Iako je pružanje informacija donosiocima odluka putem različitih vrsta monitoringa, anketa ili informativnih brifinga uobičajena praksa za većinu komunikacijskih jedinica širom Evrope (89,1%), samo 28,4 odsto službi za komunikaciju i agencija u Evropi priprema napredne tipove izveštavanja sa uređenim ili organizovanim sadržajem koji svakodnevno pružaju duboke analize donosiocima odluka. Često se očekuje da će profesionalci u sektoru komunikacije imati dobre rezultate u okviru poslovne kulture. Nije ni čudo što četiri od deset stručnjaka za komunikaciju (39.0%) u Evropi osećaju stres i napetost tokom radnog dana. Istovremeno, 25,0 procenata njih nema odgovarajuće resurse za upravljanje ovim iskustvom. Sve u svemu, 27,9 posto ima ozbiljne probleme sa stresom (prijavili su stres i ne mogu da se izbore sa njim). Poređenje sa anketama iz 2010. i 2014. godini otkriva blago smanjenje ukupnog zadovoljstva poslom među profesionalcima u sferi komunikacija u Evropi. 28,9% anketiranih želi da promeni svog trenutnog poslodavca u narednih dvanaest meseci. Međutim, tri četvrtine stručnjaka za komunikaciju u Evropi su sretni na svom poslu – ukupno zadovoljstvo je najjače kod konsultanata ili u agencijama (79.0%).

Rezultati su objavljeni u Berlinu, a objavila ih je Evropska asocijacija za obrazovanje i istraživanje u oblasti odnosa s javnošću (EUPRERA) i  Evropska asocijacija direktora komunikacija (EACD), uz podršku premijum partnera PRIME Research, člana Cision grupe, partnera za digitalne komunikacije Fink & Fuch, i časopisa-partnera Communication Director. Ova serija monitoringa komunikacija poznata je kao najsveobuhvatnije terensko istraživanje širom sveta koje pokriva više od 80 zemalja – Evropsko istraživanje dopunjeno je dvogodišnjim istraživanjima u drugim regionima poput Azije-Pacifika, Latinske i Severne Amerike.

Pogledajte rezultate istraživanja

About urednik

Još novosti

Eventiada IPRA GWA će po prvi put objaviti PR Visionnaire nagradu za lični doprinos, i proširiti listu nominacija za podršku UN SDG-ovima

Najveća nagrada za komunikacije u Istočnoj Evropi, Centralnoj Aziji i ZND – Eventiada IPRA GWA …