Home / Aktivnosti / O knjizi „Korporativne komunikacije za primer“

O knjizi „Korporativne komunikacije za primer“

U cilju unapređenja saradnje i sistemske razmene znanja i veština između profesionalaca iz prakse, predstavnika akademske zajednice i studenata, Fakultet organizacionih nauka iz Beograda i Fakultet tehničkih nauka iz Novog Sada, nastavljaju sa izdavanjem knjige sa najboljim primerima dobre komunikacione prakse, ove godine pod nazivom „Korporativne komunikacije za primer“.

Knjiga se objavljuje od 2011. godine, jednom u dve godine, i sadrži prikaze uspešnih komunikacionih projekata i kampanja iz Srbije i regiona. “Korporativne komunikacije za primer” su idealna prilika da profesionalci upoznaju studente visokoobrazovnih institucija, ali i sve pojedince zainteresovane za profesionalni razvoj, istraživanje i usavršavanje u ovoj oblasti, sa izuzetnim komunikacionim strategijama i taktikama, kao i najaktuelnijim izazovima, mogućnostima i trendovima u praksi strateških komunikacija.

Za prijavu primera dobre prakse u ovoj knjizi se ne plaća kotizacija. Organizacija koja je prijavila projekat/kampanju, a koji bude odabran za objavljivanje, učestvuje u troškovima realizacije projekta i štampanju knjige. Više informacija na sajtu www.korporativnekomunikacije.rs.

U celosti popunjen obrazac za prijavu potrebno je dostaviti do 02. septembra 2018. Proces selekcije trajaće najduže 15 dana, nakon čega će urednice autorima odabranih primera tražiti eventualne dopune materijala u cilju što kvalitetnijeg prikaza kampanje u knjizi.

Za sve dodatne informacije o knjizi i prijavi pišite na info@korporativnekomunikacije.rs ili danijelalalic@uns.ac.rs

About urednik

Još novosti

PRIJEM 2019! – Društvo Srbije za odnose s javnošću dodelilo godišnje nagrade

New Moment New Ideas Company proglašena je za najbolju agenciju za odnose sa javnošću za …