Home / O nama / Organizaciona struktura

Organizaciona struktura

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Jelena Šarenac

 

UPRAVNI ODBOR

Milica Đokić – Color Press Group

Jelena Šarenac – Henkel Srbija

Dušan Stojaković – Hemofarm

Tamara Koštro – McCannAdriatic

Branka Conić – New Moment

Gordana Bekčić Pješčić – Samostalni savetnik

Slavica Civarić Kostić – FON, Katedra za marketing i odnose s javnošću

 

SEKRETAR

Iva Jocić

 

SAVET DSOJ

Milenko Đurić – (bivši predsednik DSOJ)

Andrea Brbaklić – (Erste banka – bivši predsednik DSOJ)

Miloš Đajić – (CMV – bivši predsednik DSOJ)

dr Borislav Miljanović – (Represent Communications)

Sanja Milaković Kolundžija – (Executive Group)

LJiljana Boljanović- (Olaf&McAteer)

Danijela Popović Jurić – (Red Communication)

Nataša Pavlović Bujas – (Blumen Group)

Lazar Bošković – (AgitPROP)

Maja Kolar – (Banca Intesa)

Momčilo Cebalović – (JP EPS)

Milica Stefanović – (Coca Cola)

dr Tamara Vlastelica Bakić – (Fakultet organizacionih nauka)

dr Galjina Ognjanov – (Ekonomski fakultet)

Maja Dželatović – (Meris)

Ivan Jakišić – (bivši predsednik DSOJ)

 

NADZORNI ODBOR

Sanja Burg – LOREAL Balkan

dr Ivana Projović – IGB Automotive Comp

Jelena Simić – Aqua Well

 

SUD ČASTI

Dragana Roter – Senior consultant za komunikaciju i marketing

Vedran Ivanković – Represent Communications

dr Milica Slijepčević – Dunav osiguranje

 

ČLANOVI ŽIRIJA – PRIZNANJE

Milica Marković (Antena Grupa)

Sanja Burg (Loreal Balkan)

dr Slavica Cicvarić Kostić (Fakultet organizacionih nauka, Beograd)

Srba Jovanović (Action Global Communications)

Maja Dželatović (Meris)

Dejan Masliković (SANU)

dr Danijela Lalić (Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad)

dr Milica Slijepčević (Dunav osiguranje)

Aleksandra Graovac (Toyota Srbija)

 

Prva Lokalna kancelarija Društva Srbije za odnose s javnošću, otvorena je 11. decembra 2008. godine na Novosadskom sajmu.

Regionalna kancelarija Društva Srbije za odnose s javnošću radi u prostorijama koje je donirao Novosadski sajam.

Prva predsednica Lokalne kancelarije Društva Srbije za odnose s javnošču u Novom Sadu bila je Marijeta Lazor – izvršni direktor Sektora za integrisane marketinške komunikacije Novosadskog sajma.

 

POČASNI ČLANOVI DSOJ

Dennis Wilcox

prof. dr Don W. Stacks

Ksenija Renko

Drenislav Žekić

Peđa Ašanin Gole

Miloš Čirič

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *