Home / PRiznanje / PRijem 2007

PRijem 2007

 • Изузетан допринос имиџу Србије
  Агенција за страна улагања и промоцију извоза – SIEPA
  Комуникација економских потенцијала Србије
 • Кризне комуникације
  ATTACHE PR Agency
  Тровање 77 студената у ресторанима Студентског центра у Београду
 • Иновативна употреба нових технологија / интерактивни односи с јавношћу
  Milosevic Creative Communications (MC2)
  Скупштинска мрежа – независни политички портал
 • Непрофитни сектор
  НВО Центар модерних вештина
  Приближимо општину грађанима
 • Бренд и маркетинг ПР
  HAUSKA&PARTNER INTERNATIONAL COMMUNICATIONS
  ПР активности акције
 • Корпоративна друштвена одговорност
  Холцим (Србија) а.д
  Извештај о одрживом развоју и друштвено-одговорном пословању 2005/2006.
 • Корпоративне комуникације
  McCann Erickson Public Relations
  Унапређење корпоративне комуникације компаније Тигар
 • Јавни сектор
  Тим Владе за имплементацију Стратегије за смањење сиромаштва
  Најприступачнија и најотворенија институција
 • Интегрисане кампање
  McCann Erickson Public Relations
  Кампања подизања свести јавности о значају репродуктивног здравља
 • Изузетан лични допринос у области комуникација
  Срба Јовановић
  Милка Форцан
 • Академски рад „Драгутин Врачар“
  Драгана Николић
  Борис Бакетарић
  Жана Ранковић
  Владимир Пауновић
 • Изузуетна агенција за односе с јавношћу
  McCann Erickson Public Relations
  Executive Group
 • Похвала
  Фонд Б92 и Mmd Public Relations
  Изградимо сигурну женску кућу
 • Најбољи односи са медијима по мишљењу новинара
  Б92 за интернет портал
  McCann Erickson Public Relations

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *