Home / PRiznanje / Štа je PRiznаnje?

Štа je PRiznаnje?

Идеја за доделу ПРиЗНАЊА

Упоредо са развојем области и професије односа с јавношћу у нашој земљи, порастом броја запослених стручњака на одговарајућим позицијама, као и повећањем обима и квалитета комуникацијских пројеката, активности, па и „производа“ у другој половини 90-их година прошлог века, настала је евидентна потреба да се установи вид афирмације врхунског рада и достигнућа из области односа с јавношћу који су заслужили струковно, али и друштвено признање. Са друге стране, због презаузетости послом и због једне од карактеристика ове ПРофесије – хроничног мањка слободног времена – дуго је била присутна, а неостварена тежња да се људи који се овом и сродним професијама баве, састану барем периодично, окупе и размене искуства. Тако је у мају 1997. године настао Годишњи скуп (тада југословенских) стручњака за односе с јавношћу. Први је одржан у Клубу Универзитета у Београду, а већ 1998.  жири је донео одлуку о добитницима ПРиЗНАЊА. Ова занимљива реч која је у себи садржала и ПР и ЗНАЊЕ најбоље је одражавала смисао и дубину награде.

Првобитно, назив свечаности је био ПРовод, да би се од 2001. трансформисао у ПРијем, термин који је више одговарао форми окупљања, а задржао и прва два асоцијативна слова.

Интересантно је да су у многим суседним земљама овакви облици доделе признања, награђивања у области односа с јавношћу, настали тек годинама након Србије.

Већ за следећи избор, чланови жирија су били добитници из претходне године и тај механизам је постојао све до 2005, када је уступио место савременијем и ефикаснијем систему: именовању жирија са одређеним мандатом и тачно прописаним процедурама.

Највеће промене током година догодиле су се у категоријама: 1998.  било их је свега неколико (Квалитет представљања своје институције у јавним наступима, Награда за животно дело…), али се у пракси показало да многа изузетна остварења из струке нису могла да се кандидују и буду разматрана, јер су део тактике, а не стратегије, а ни многи „производи“ нису могли да буду афирмисани. Тако је већ 2000. након свеобухватне анализе како се слични конкурси конципирају у земљама са развијенијим и деценијама дуже формално конституисаним односима с јавношћу и одговарајућим организацијама, конкурс је почео да садржи тридесетак области у три групе. Поред свих добрих карактеристика, он је довео и до великог броја пријава и кандидатура, а имао је и одређених недостатака у пракси, па је последњих неколико година уведен сведени, а од ове године и оптимизовани правилник.

Већ на првој додели интересовање аудиторијума, стручњака из ове, али и из области маркетинга, затим и медија, било је велико. Оно што је приметно да је током година у континуитету растао углед овог ПРиЗНАЊА и код људи из струке, али што је посебно значајно и у менаџменту фирми, институција и организација. Сваке године стизало је све више пријава и кандидатура, сваке године све више је било присутних, сваке године је догађај био на још вишем нивоу.

ПРијем и додела ПРиЗНАЊА наставиће да се развијају и оно што је била једна од визија будућности ове свечаности је данас већ садашњост – на њу долазе као гости и наше колегинице и колеге из суседних земаља, региона и света.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *