Home / Sud časti / TV reklame za Perfeks toaletni papir i kućne ubruse mogu negativno da utiču na svest o reciklaži

TV reklame za Perfeks toaletni papir i kućne ubruse mogu negativno da utiču na svest o reciklaži

Beograd, 07.12. – Sud časti je na osnovu prijave Vesne Andrejević i ličnim uvidom konstatovao da se na programu TV Pink2 mesecima emituju 2 oglasa za Perfeks toaletni papir i ubruse koji šalju iskrivljene poruke o proizvodima od recikliranog papira i time mogu negativno da utiču na svest i doprinos građana, a posebno dece, sakupljanju stare hartije i njenom vraćanju u upotrebu.

Sud časti DSOJ zalaže se da PR-ovi, mediji i institucije u domenu svojih nadležnosti i odgovornosti vode računa o komunikaciji kvalitetnih javnih poruka iz oblasti zaštite životne sredine jer je ovaj proces kod nas u povoju i svaka informacija bi trebalo da doprinese pravilnom obrazovanju i angažovanju učenika i odraslih.

Sud časti je pozvao Drenik d.o.o, da u svojstvu proizvođača Perfeksa i naručioca pomenutih reklama, razmotri i izmeni ovu komunikaciju u kojoj se edukativnim tonom, ne samo zagovara nelojalna komunikacija, već i javnost dovodi u zabludu poređenjem svojstava  papira od “100% celuloze” i recikliranog papira. Pošto naše obraćanje nije proizvelo reakciju druge strane, a među članovima DSOJ nema zaposlenih iz ovog preduzeća koji bi bili u obavezi da se ponašaju u skladu sa našim Kodeksom profesionalne etike, na sednici Suda časti odlučeno je da se na sajtu DSOJ stručnoj javnosti predoči ovo narušavanje etičkih standard profesije odnosa s javnošću.

Sadržaj pomenutih TV reklama možete da pogledate na sledećim linkovima:

https://www.youtube.com/watch?v=mrOFynPpUjA

https://www.youtube.com/watch?v=sUNEz0A0ws0

About urednik

Još novosti

Održana četvrta sednica Suda časti DSOJ

Četvrta sednica Suda časti održana je 13. marta 2018. godine, elektronskim putem. U radu su …