Home / PRiznanje / PRijem 2007

PRijem 2007

 • Izuzetan doprinos imidžu Srbije
  Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza – SIEPA
  Komunikacija ekonomskih potencijala Srbije
 • Krizne komunikacije
  ATTACHE PR Agency
  Trovanje 77 studenata u restoranima Studentskog centra u Beogradu
 • Inovativna upotreba novih tehnologija / interaktivni odnosi s javnošću
  Milosevic Creative Communications (MC2)
  Skupštinska mreža – nezavisni politički portal
 • Neprofitni sektor
  NVO Centar modernih veština
  Približimo opštinu građanima
 • Brend i marketing PR
  HAUSKA&PARTNER INTERNATIONAL COMMUNICATIONS
  PR aktivnosti akcije
 • Korporativna društvena odgovornost
  Holcim (Srbija) a.d
  Izveštaj o održivom razvoju i društveno-odgovornom poslovanju 2005/2006.
 • Korporativne komunikacije
  McCann Erickson Public Relations
  Unapređenje korporativne komunikacije kompanije Tigar
 • Javni sektor
  Tim Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva
  Najpristupačnija i najotvorenija institucija
 • Integrisane kampanje
  McCann Erickson Public Relations
  Kampanja podizanja svesti javnosti o značaju reproduktivnog zdravlja
 • Izuzetan lični doprinos u oblasti komunikacija
  Srba Jovanović
  Milka Forcan
 • Akademski rad „Dragutin Vračar“
  Dragana Nikolić
  Boris Baketarić
  Žana Ranković
  Vladimir Paunović
 • Izuzuetna agencija za odnose s javnošću
  McCann Erickson Public Relations
  Executive Group
 • Pohvala
  Fond B92 i Mmd Public Relations
  Izgradimo sigurnu žensku kuću
 • Najbolji odnosi sa medijima po mišljenju novinara
  B92 za internet portal
  McCann Erickson Public Relations

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *