Home / PRiznanje / PRijem 2009

PRijem 2009

SVI PRIJAVLJENI RADOVI PRijem 09

SVI PRIJAVLJENI RADOVI

 

OBRAZLOŽENJE ZA NEDODELJIVANJE NOVINARSKE NAGRADE

Društvo Srbije za odnose s javnošću je među glavna priznanja uvrstilo i kategoriju „Najbolji odnosi sa medijima po mišljenju novinara”. Predviđeno je da se nagrada dodeli bez podnošenja prijava, a na osnovu ankete među novinarima. DSOJ je obavezan da organizuje ovo ispitivanje, i ono se odvijalo ili kao pro bono angažovanje neke agencije ili putem elektronske ankete među novinarima.

Ove godine sačinjena je posebna datoteka novinara i urednika sa preko 1.000 imena, kojima smo se obratili sa molbom za nominaciju. Kako je stigao veoma mali broj odgovora – kojima se DSOJ posebno zahvaljuje svim respondentima, žiri je odlučio da nagradu ne dodeli, jer niko od predloženih nije dobio više odgovora.

Žiri će predložiti Upravnom odboru DSOJ da zadrži nagradu, ali da promeni propozicije, koje bi omogućile da manji broj angažovanih i u odnose s javnošću upućenih novinara dobije ulogu predlagača i žirija u ovoj kategoriji priznanja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *