Home / PRiznanje / Šta je PRiznanje?

Šta je PRiznanje?

Ideja za dodelu PRiZNANJA

Uporedo sa razvojem oblasti i profesije odnosa s javnošću u našoj zemlji, porastom broja zaposlenih stručnjaka na odgovarajućim pozicijama, kao i povećanjem obima i kvaliteta komunikacijskih projekata, aktivnosti, pa i „proizvoda“ u drugoj polovini 90-ih godina prošlog veka, nastala je evidentna potreba da se ustanovi vid afirmacije vrhunskog rada i dostignuća iz oblasti odnosa s javnošću koji su zaslužili strukovno, ali i društveno priznanje. Sa druge strane, zbog prezauzetosti poslom i zbog jedne od karakteristika ove PRofesije – hroničnog manjka slobodnog vremena – dugo je bila prisutna, a neostvarena težnja da se ljudi koji se ovom i srodnim profesijama bave, sastanu barem periodično, okupe i razmene iskustva. Tako je u maju 1997. godine nastao Godišnji skup (tada jugoslovenskih) stručnjaka za odnose s javnošću. Prvi je održan u Klubu Univerziteta u Beogradu, a već 1998.  žiri je doneo odluku o dobitnicima PRiZNANJA. Ova zanimljiva reč koja je u sebi sadržala i PR i ZNANJE najbolje je odražavala smisao i dubinu nagrade.

Prvobitno, naziv svečanosti je bio PRovod, da bi se od 2001. transformisao u PRijem, termin koji je više odgovarao formi okupljanja, a zadržao i prva dva asocijativna slova.

Interesantno je da su u mnogim susednim zemljama ovakvi oblici dodele priznanja, nagrađivanja u oblasti odnosa s javnošću, nastali tek godinama nakon Srbije.

Već za sledeći izbor, članovi žirija su bili dobitnici iz prethodne godine i taj mehanizam je postojao sve do 2005, kada je ustupio mesto savremenijem i efikasnijem sistemu: imenovanju žirija sa određenim mandatom i tačno propisanim procedurama.

Najveće promene tokom godina dogodile su se u kategorijama: 1998.  bilo ih je svega nekoliko (Kvalitet predstavljanja svoje institucije u javnim nastupima, Nagrada za životno delo…), ali se u praksi pokazalo da mnoga izuzetna ostvarenja iz struke nisu mogla da se kandiduju i budu razmatrana, jer su deo taktike, a ne strategije, a ni mnogi „proizvodi“ nisu mogli da budu afirmisani. Tako je već 2000. nakon sveobuhvatne analize kako se slični konkursi koncipiraju u zemljama sa razvijenijim i decenijama duže formalno konstituisanim odnosima s javnošću i odgovarajućim organizacijama, konkurs je počeo da sadrži tridesetak oblasti u tri grupe. Pored svih dobrih karakteristika, on je doveo i do velikog broja prijava i kandidatura, a imao je i određenih nedostataka u praksi, pa je poslednjih nekoliko godina uveden svedeni, a od ove godine i optimizovani pravilnik.

Već na prvoj dodeli interesovanje auditorijuma, stručnjaka iz ove, ali i iz oblasti marketinga, zatim i medija, bilo je veliko. Ono što je primetno da je tokom godina u kontinuitetu rastao ugled ovog PRiZNANJA i kod ljudi iz struke, ali što je posebno značajno i u menadžmentu firmi, institucija i organizacija. Svake godine stizalo je sve više prijava i kandidatura, svake godine sve više je bilo prisutnih, svake godine je događaj bio na još višem nivou.

PRijem i dodela PRiZNANJA nastaviće da se razvijaju i ono što je bila jedna od vizija budućnosti ove svečanosti je danas već sadašnjost – na nju dolaze kao gosti i naše koleginice i kolege iz susednih zemalja, regiona i sveta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *